tidsredovisning tidredovisning projektredovisning projektuppföljning dokumenthantering kalender tidregistrering projekthantering
AURUM AB
Box 174
221 00 Lund
info@timetrack.se


Nyheter i
TimeTrack

Varför TimeTrack?


TimeTrack Pro

TimeTrack Web
TimeTrack Mobile

Serviceavtal
Utbildning

Priskalkylator

Etikettskrivare
Svensk programvara


Gör som vi -
Bli tigerfadder!Vi använder inte s.k. cookies. JavaScript
måste vara aktiverat
i din webbläsare.

copyright © 2016
Visma Compact

Förenkla din verksamhet och din administration med ett effektivt och marknadsledande ekonomisystem. Visma Compact var ett av de första Windows-baserade ekonomisystemen (det hette då XOR Compact). Den första versionen kom redan 1992. Med Visma Compact som affärssystem och ekonomimotor för Sveriges småföretagare blir din vardag enklare. Visma Compact är det kraftfulla ekonomisystemet för småföretagaren och för dig som arbetar professionellt med ekonomi. Alla Visma Compact's ekonomisystem kan erhållas som enanvändarversioner eller nätverksversioner. Du kan alltid börja med en mindre version, t.ex Visma Compact 500 (redovisning) och efter ett tag när dina behov förändras uppdatera till t.ex. Visma Compact 1500 (Kund- Leverantörsreskontra, Fakturering, Order).

Du har direkt koppling mellan din tidredovisning i TimeTrack och Visma Compact's faktureringsmodul. TimeTrack uppdaterar kund-, artikel- och objektuppgifter automatiskt vid överföring av fakturaunderlag.

Visma Compact 500 ger dig alla grundläggande bokföringsfunktioner för att registrera verifikat och arbeta med budget. Likaså finns alla nödvändiga rapporter och nyckeltal med.

Visma Compact 750 bygger på Compact 500. Här får du även tillgång till leverantörsreskontra med elektroniska betalningar till post- och bankgiro.

Visma Compact 1000 bygger på Compact 500 men är utökad med kundfakturering, kundreskontra, offert och order. Innehåller ej leverantörsreskontra.

Visma Compact 1500 ger dig alla funktioner i Compact 750 samt tillgång till kundfakturering, kundreskontra, offert och order samt leverantörsreskontra och utlandsbetalningar.

Visma Compact 3000 bygger på Compact 1500. Här ingår även lager- och inköpsrutiner. Beställningar kan skapas automatiskt från bristlistor och du kan arbeta med lagervärdering enligt FIFO.

           
Visma Compact 500
Redovisning
Automatfördelningar och mallkonteringar
Budget
Övningsföretag
Analys och nyckeltal
Rapporter och utskrifter
ODBC-gränssnitt
Visma Infoline
Visma Compact 750
Redovisning
Automatfördelningar och mallkonteringar
Budget
Leverantörsreskontra
Utlandsbetalningar
Utbetalningar
Valutahantering
Analys och nyckeltal
Rapporter och utskrifter
ODBC-gränssnitt
Visma Infoline
Visma Compact 1000
Redovisning
Automatfördelningar och mallkonteringar
Budget
Offert och order
Kundreskontra
Fakturering
Samlingsfakturering
Valutahantering
Analys och nyckeltal
Rapporter och utskrifter
ODBC-gränssnitt
Visma Infoline
Visma Compact 1500
Redovisning
Automatfördelningar och mallkonteringar
Budget
Leverantörsreskontra
Utbetalningar
Utlandsbetalningar
Offert och order
Utleverans
Kundreskontra
Fakturering
Samlingsfakturering
Valutahantering
Analys och nyckeltal
Rapporter och utskrifter
ODBC-gränssnitt
Visma Infoline
Visma Compact 3000
Redovisning
Automatfördelningar och mallkonteringar
Budget
Leverantörsreskontra
Utbetalningar
Utlandsbetalningar
Offert och order
Utleverans
Kundreskontra
Fakturering
Samlingsfakturering
Lager
Sammansatta artiklar
Inköp/beställning
Inleverans
FIFO/genomsnittsmetoden
Valutahantering
Analys och nyckeltal
Rapporter och utskrifter
ODBC-gränssnitt
Visma Infoline